Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym

Stanowisko

Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2021-01-11
 
 
Wiener to jedno z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na rynku. Należymy do międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group. Zaspakajamy potrzeby naszych Klientów i zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa poprzez stałe podnoszenie jakości usług i przejrzystość działania. Tworzymy wiarygodną i dynamiczną organizację, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość i innowacyjność, a zarazem dbamy o przyjazną atmosferę współpracy.
 
Obecnie poszukujemy osoby do pracy w Biurze Zarządzania Ryzykiem na stanowisku:
 
Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym
Miejsce pracy: Warszawa
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
 • Współpraca wewnątrz Spółki w zakresie procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem, przygotowanie opinii, rekomendacji dotyczących działań korygujących w tych obszarach,
 • Współtworzenie materiałów szkoleniowych dla pracowników w obszarze systemowego zarządzania ryzykiem,
 • Opracowywanie, aktualizacje, okresowe przeglądy uregulowań wewnętrznych (polityki, instrukcje, procedury) w zakresie systemu zarządzania ryzykiem, opiniowanie innych uregulowań wewnętrznych,
 • Analiza ryzyk operacyjnych,
 • Udział w pracach nad wyliczeniem wymogów kapitałowych w ramach formuły standardowej,
 • Analiza największych ryzyk w ramach modułów CAT,
 • Udział w pracach nad SFCR i ORSA.
 
OCZEKUJEMY
 
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne/matematyczne/inżynieryjne,
 • Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem,
 • Doświadczenie w zakresie rynku ubezpieczeniowego (2 lata),
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności MS Excel,
 • Otwartość, skrupulatność oraz duże zdolności analityczne w zakresie analizowanych problemów,
 • Doświadczenie w zakresie analiz oceny ryzyka operacyjnego, audytu lub kontroli w obszarze ryzyk operacyjnych,
 • Umiejętność sporządzania pisemnych raportów zarządczych związanych z analizą ryzyka,
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania dokumentacji wewnętrznej,
 • Umiejętności analitycznych i dobrej organizacji pracy własnej,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Nastawienie na rozwój zawodowy,
 • Otwartość i umiejętności pracy zespołowej.
 
OFERUJEMY
 
 • Umowę o pracę – pełen etat (możliwość pracy również w niepełnym wymiarze etatu),
 • Pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Szeroki pakiet benefitów m.in. prywatną opiekę medyczną wraz z dostępem do lekarzy specjalistów oraz pakiet sportowo-rekreacyjny.
   
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wiener.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@wiener.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@wiener.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.