Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Specjalista ds. Rozwoju Systemów Sprzedaży

Stanowisko

Specjalista ds. Rozwoju Systemów Sprzedaży

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2021-03-30
 
 
Wiener to jedno z najprężniej rozwijających się Towarzystw Ubezpieczeniowych na rynku.
Należymy do międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group. Zaspakajamy potrzeby naszych Klientów i zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa poprzez stałe podnoszenie jakości usług i przejrzystość działania. Tworzymy wiarygodną i dynamiczną organizację, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość i innowacyjność, a zarazem dbamy o przyjazną atmosferę współpracy. 
 
Specjalista ds. Rozwoju Systemów Sprzedaży
Miejsce pracy: Warszawa


Poszukujemy osoby kreatywnej, z entuzjazmem i umiejętnością budowania trwałych relacji z biznesem.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
 • Optymalizacja procesów sprzedażowych i posprzedażowych dla ubezpieczeń majątkowych; udział w projektowaniu zmian w systemach IT,
 • Nadzór nad webserwisami sprzedażowymi i koordynacja procesu integracji z pośrednikami ubezpieczeniowymi,
 • Przygotowywanie przypadków testowych i przeprowadzanie testów funkcjonalnych w zakresie wrażanych zmian,
 • Weryfikacja problemów zgłaszanych przez użytkowników systemów sprzedażowych i raportowanie błędów,
 • Przygotowywanie instrukcji i wytycznych dla użytkowników systemów w celu zapewnienia zrozumienia wdrożonych procesów i prawidłowej realizacji,
 • Weryfikacja dokumentacji analitycznej,
 • Współpraca z innymi działami firmy oraz dostawcą zewnętrznym przy uzgadnianiu wymagań biznesowych i ustalaniu docelowych rozwiązań systemowych.
 
NASZE OCZEKIWANIA
 
 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość procesów ubezpieczeniowych (ubezpieczenia majątkowe),
 • Bardzo dobra znajomość programów z pakietu Ms Office (Word, Excel, Power Point),
 • Zaangażowanie i nastawienie na realizację celów,
 • Komunikatywność,
 • proaktywność i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Sumienność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
 • Mile widziane: znajomość narzędzia SoapUL, doświadczenie w analizie biznesowej lub przygotowywaniu scenariuszy testowych.
 
NASZA OFERTA
 
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Odpowiedzialne i ciekawe zadania,
 • Możliwość rozwoju zawodowego, dostęp do atrakcyjnych szkoleń,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Szeroki pakiet benefitów m.in. prywatna opieka medyczna, pakiet sportowo-rekreacyjny, ubezpieczenie na życie,
 • Fundusz Socjalny,
 • Zniżki na produkty firmowe.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wiener.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@wiener.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@wiener.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.