Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Specjalista ds. Kontrolingu Personalnego

Stanowisko

Specjalista ds. Kontrolingu Personalnego

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2021-04-06
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i rozwijać się razem z nami. Jakość obsługi Klienta, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają. Sprawdź to osobiście i zachęcamy, dołącz do naszego zespołu.
 
Specjalista ds. Kontrolingu Personalnego
Miejsce pracy: Warszawa


Poszukujemy osoby z doświadczeniem w zakresie analityki HR, z pomysłami, entuzjazmem i samodzielnością w działaniu.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
 • Przygotowanie planów budżetu wynagrodzeń, kosztów świadczeń dodatkowych oraz długoterminowych prognoz kosztów personalnych,
 • Analizy budżetu wynagrodzeń i stanu zatrudnienia, monitorowanie wykonania kosztów w tym zakresie,
 • Sporządzanie cyklicznych raportów i analiz związanych z obszarem personalnym,
 • Koordynacja procesu badania benchmarkingowego,
 • Przygotowywanie danych dotyczących rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
 • Współpraca z zespołem finansów oraz menedżerami poszczególnych linii biznesowych,
 • Współpraca z zewnętrznym dostawcą w zakresie administracji personalnej, naliczania wynagrodzeń, przygotowania i akceptacji listy płac,
 • Administracja benefitami pracowniczymi.
 
OCZEKUJEMY
 
 • Wykształcenia wyższego - preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonomia,
 • Min. 2-letniego doświadczenia w analizie ilościowej danych dotyczących budżetów, finansów, danych personalnych,
 • Doskonałej znajomości MS Excel i umiejętności pracy na dużych zbiorach danych,
 • Umiejętności syntezy i analizy danych oraz wnioskowania,
 • Znajomości prawa pracy,
 • Mile widziana znajomość programu TETA,
 • Znajomości angielskiego na poziomie B2,
 • Umiejętności pracy w zespole.
 
OFERUJEMY
 
 • Pracę w przyjaznym, profesjonalnym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej firmie,
 • Pakiet benefitów m.in.: prywatną opiekę medyczną, pakiet sportowo-rekreacyjny, grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Możliwość pracy zdalnej w wybrane dni - po uzgodnieniu,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Preferencyjne stawki na produkty ubezpieczniowe Spółki.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wiener.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@wiener.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@wiener.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.