Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Menedżer Sprzedaży

Stanowisko

Menedżer Sprzedaży

Miasto/województwo

Chodzież, Gniezno, Gostyń, Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Kalisz, Konin, Koło, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Nowy Tomyśl, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Poznań, Rawicz, Szamotuły, Słupca, Turek, Wolsztyn, Września, Wągrowiec, Złotów, Środa Wielkopolska

Publikacja

2022-08-05
 
 

Wiener to jedno z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na rynku. Należymy do międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group.

Zaspakajamy potrzeby naszych Klientów i zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa poprzez stałe podnoszenie jakości usług i przejrzystość działania.

Obecnie poszukujemy osoby z doświadczeniem, pomysłami, entuzjazmem i umiejętnością budowania długoterminowych relacji i sieci kontaktów na stanowisko:

 
 
Menedżer Sprzedaży
Miejsce pracy: województwo wielkopolskie
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
 • Opieka menedżerska i współpraca z siecią sprzedaży na terenie wyznaczonych województw, a także podejmowanie działań zapewniających jej rozwój,
 • Nadzorowanie pracy podległej sieci w zakresie jakości merytorycznej i zgodności z wytycznymi zawieranych umów, terminowości rozliczeń, terminowości wpłat zainkasowanej składki,
 • Opracowanie planów sprzedaży i odpowiedzialność za ich realizację,
 • Odpowiedzialność za wyniki podległej sieci agentów,
 • Monitorowanie działań konkurencji na lokalnym rynku,
 • Komunikowanie akcji promocyjnych i kampanii marketingowych, dbałość o utrzymanie standardów wizualizacji i wyposażenia w materiały informacyjne i reklamowe w podległej sieci sprzedaży,
 • Rekrutacja agentów,
 • Prowadzenie szkoleń i prezentacji.
 
OCZEKUJEMY
 
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w obszarze sprzedaży na rynku finansowym - min. 3 lata,
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Znajomość lokalnego rynku pośredników ubezpieczeniowych,
 • Znajomość rynku ubezpieczeń majątkowych,
 • Zaawansowana znajomość technik sprzedaży,
 • Dobra znajomość MS Office, a w szczególności Excel i Powerpoint,
 • Orientacja na realizację celów biznesowych,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rekomendowania rozwiązań,
 • Prawo jazdy kat. B i praktyka w prowadzeniu samochodu.
 
OFERUJEMY
 
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz kształtowania kompetencji menedżerskich,
 • Przejrzysty system premiowy (miesięczne nadprowizje, premie kwartalne i premia roczna),
 • Niezbędne narzędzia pracy: w tym samochód służbowy, laptop i telefon służbowy,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Swobodną atmosferę: mówimy do siebie na "Ty",
 • Szeroki pakiet benefitów m.in. prywatną opiekę medyczną wraz z dostępem do lekarzy specjalistów, grupowe ubezpieczenie na życie oraz pakiet sportowo-rekreacyjny,
 • Zniżki na produkty firmowe.

 
Jeśli masz pytania do oferty zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z
Dyrektorem Regionalnego Centrum Ubezpieczeń Detalicznych w Poznaniu
Mirosławem Jagodzińskim
e-mail: Miroslaw.Jagodzinski@wiener.pl
tel.: 603892336
 

 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A (dalej „Wiener” lub „Administrator”). W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM

Z administratorem można się skontaktować:

 • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
 • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
 • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu i na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO):

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego przepisami Kodeksu cywilnego zakres danych wymaganych od kandydata do pracy [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] oraz na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie CV, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu cywilnego [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi przyszłego procesu rekrutacyjnego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym) w tym: dostawcy usług informatycznych i administracyjnych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku ich niepodania udział w procesie nie jest możliwy.