Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Likwidator Merytoryczny Szkód

Stanowisko

Inspektor

Miasto/województwo

Warszawa (woj. mazowieckie)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
Lublin (woj. lubelskie)
Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie)
Łódź (woj. łódzkie)
Kraków (woj. małopolskie)
Opole (woj. opolskie)
Gdańsk (woj. pomorskie)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Białystok (woj. podlaskie)
Katowice (woj. śląskie)
Kielce (woj. świętokrzyskie)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Poznań (woj. wielkopolskie)
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)

Publikacja

2022-07-28
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i rozwijać się razem z nami.
Jakość obsługi Klienta, szczególnie tej, związanej z likwidacją szkód, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają.
Sprawdź to osobiście i dołącz do naszego zespołu jako:
 
 
Likwidator Merytoryczny
Miejsce pracy: praca w pełni zdalna (telepraca)


Poszukujemy osoby komunikatywnej, systematycznej w działaniu, skrupulatnej, otwartej na nowe doświadczenia i otwartej na budowanie dobrych relacji.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
 • Bieżące ewidencjonowanie w systemie szkodowym danych dotyczących likwidacji,
 • Zakładanie rezerw kosztowych i ich bieżąca aktualizacja,
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw szkodowych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • Kompletowanie i analizowanie dokumentacji szkodowej,
 • Ustalanie wysokości odszkodowania,
 • Ścisła współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie likwidacji szkód.
 
OCZEKUJEMY
 
 • Wykształcenie min. średnie (mile widziany: kierunek techniczny i/lub prawny),
 • Umiejętności analityczne,
 • Dobra obsługa komputera (znajomość pakietu MS Office),
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • Samodzielność, dokładność, terminowość,
 • Doświadczenie w likwidacji szkód będzie dodatkowym atutem.
 
OFERUJEMY
 
 • Gwarantujemy stabilność zatrudnienia - umowa o pracę,
 • Praca na wyżej wymienionym stanowisku jest wykonywana w pełni zdalnie (telepraca) - przysługuje Ci miesięczny ryczałt za tą formę pracy,
 • Cenimy Twoją pracę - premia regulaminowa, której wysokość uzależniona jest od osiągniętych przez Ciebie wyników,
 • Zdrowie pracowników jest dla nas ważne - otrzymasz możliwość dołączenia do prywatnej opieki medycznej siebie i członków swojej rodziny - pakiet podstawowy jest w pełni finansowany przez Pracodawcę,
 • Dbamy o zdrowy tryb życia - otrzymasz możliwość dofinansowania do karty sportowej Multisport,
 • Bezpieczeństwo - otrzymasz możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
 • Cenimy sobie work-life balance - oferujemy elastyczne godziny pracy (możliwość rozpoczęcia pracy w godzinach 7:00-10:00),
 • Swobodna atmosfera - wszyscy mówimy do siebie po imieniu, niezależnie od zajmowanego stanowiska,
 • Umożliwiamy rozwój zawodowy - masz możliwość skorzystania z budżetu szkoleniowego,
 • Oferujemy naszym pracownikom atrakcyjne zniżki na produkty firmowe.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
 
 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A (dalej „Wiener” lub „Administrator”). W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM

Z administratorem można się skontaktować:

 • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
 • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
 • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu i na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO):

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego przepisami Kodeksu cywilnego zakres danych wymaganych od kandydata do pracy [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] oraz na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie CV, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu cywilnego [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi przyszłego procesu rekrutacyjnego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym) w tym: dostawcy usług informatycznych i administracyjnych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku ich niepodania udział w procesie nie jest możliwy.