Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Likwidator Merytoryczny

Stanowisko

Likwidator Merytoryczny

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2022-06-23
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i rozwijać się razem z nami.
Jakość obsługi Klienta, szczególnie tej, związanej z likwidacją szkód, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają.
Sprawdź to osobiście i dołącz do naszego zespołu jako:
 
Likwidator Merytoryczny w Zespole Szkód Majątkowych Korporacyjnych
Miejsce pracy: Warszawa (mazowieckie), praca hybrydowa


Poszukujemy osoby komunikatywnej, systematycznej w działaniu, skrupulatnej, otwartej na nowe doświadczenia i na budowanie dobrych relacji.
 
TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
 • Kompleksowa i terminowa likwidacja szkód majątkowych korporacyjnych,
 • Prowadzenie korespondencji z instytucjami i organami administracji w zakresie prowadzonego procesu likwidacyjnego,
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych postępowań,
 • Wprowadzanie i aktualizacja danych do systemu (w tym monitorowanie rezerw szkodowych),
 • Prowadzenie elektronicznej teczki szkodowej.
 
OCZEKUJEMY
 
 • Wykształcenie wyższe - preferowane: prawo lub kierunki techniczne,
 • Doświadczenie min. 1 rok w merytorycznej likwidacji szkód,
 • Znajomość przepisów prawnych dotyczących ubezpieczeń oraz orzecznictwa w zakresie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel),
 • Systematyczność, obowiązkowość i sumienność,
 • Umiejętności interpersonalne i koleżeńskość.
 
TO OFERUJEMY
 
 • Gwarantujemy stabilność zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo (conajmniej 1,5 roku, z możliwością dalszego kontynuowania współpracy),
 • Zdrowie pracowników jest dla nas ważne - otrzymasz możliwość dołączenia do prywatnej opieki medycznej siebie i członków swojej rodziny - pakiet podstawowy jest w pełni finansowany przez Pracodawcę,
 • Dbamy o zdrowy tryb życia - otrzymasz możliwość dofinansowania do karty sportowej Multisport,
 • Bezpieczeństwo - otrzymasz możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
 • Cenimy sobie work-life balance - pracujemy w trybie pracy hybrydowej (również po okresie pandemii), a także oferujemy elastyczne godziny pracy,
 • Umożliwiamy rozwój zawodowy - masz możliwość skorzystania z budżetu szkoleniowego,
 • Oferujemy naszym pracownikom zniżki (od 40%) na produkty firmowe.
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A (dalej „Wiener” lub „Administrator”). W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM

Z administratorem można się skontaktować:

 • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
 • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
 • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu i na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO):

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego przepisami Kodeksu cywilnego zakres danych wymaganych od kandydata do pracy [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] oraz na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie CV, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu cywilnego [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi przyszłego procesu rekrutacyjnego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym) w tym: dostawcy usług informatycznych i administracyjnych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku ich niepodania udział w procesie nie jest możliwy.