Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Koordynator ds. Rozwoju Sprzedaży Agencyjnej

Stanowisko

Koordynator ds. Rozwoju Sprzedaży Agencyjnej

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2023-05-25
 
 

Wiener to jedno z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na rynku. Należymy do międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group.Tworzymy wiarygodną i dynamiczną organizację, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość i innowacyjność, a zarazem dbamy o przyjazną atmosferę pracy.

Dołącz do naszego zespołu jako:
 
Koordynator ds. Rozwoju Sprzedaży Agencyjnej
 
Miejsce pracy: Warszawa (praca hybrydowa)


Poszukujemy osoby z doświadczeniem, pomysłami i entuzjazmem.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • Aktywne poszukiwanie rozwiązań w zakresie motywowania sieci agencyjnej,
 • Opracowywanie i koordynowanie akcji konkursowych i promocyjnych wspierających sprzedaż,
 • Współpraca z jednostkami terenowymi w zakresie aktywnych narzędzi wspierających sprzedaż,
 • Bieżący monitoring zaangażowania Agencji w sprzedaż produktów firmowych,
 • Realizacja projektów oraz innych działań promocyjnych wspierających rozwój sprzedaży,
 • Merytoryczna i techniczna obsługa platformy e-learningowej oraz nadzór nad realizacją działań szkoleniowych realizowanych z jej wykorzystaniem,
 • Raportowanie wykonywanych działań i ich efektów.
 
OCZEKUJEMY
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku - min. 3 lata,
 • Wykształcenia wyższego,
 • Znajomości zasad współpracy z siecią agencyjną,
 • Znajomości MS Office,
 • Orientacji na realizację celów biznesowych,
 • Samodzielności w działaniu,
 • Komunikatywności,
 • Umiejętności analitycznych.
 
OFERUJEMY
 • Gwarantujemy stabilność zatrudnienia - umowa o pracę,
 • Zdrowie pracowników jest dla nas ważne - otrzymasz możliwość dołączenia do prywatnej opieki medycznej siebie i członków swojej rodziny - pakiet podstawowy jest w pełni finansowany przez Pracodawcę,
 • Dbamy o zdrowy tryb życia - otrzymasz możliwość dofinansowania do karty sportowej Multisport,
 • Bezpieczeństwo - otrzymasz możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
 • Cenimy sobie work-life balance - pracujemy w trybie pracy hybrydowej,
 • Swobodna atmosfera - wszyscy mówimy do siebie po imieniu, niezależnie od zajmowanego stanowiska,
 • Umożliwiamy rozwój zawodowy - masz możliwość skorzystania z budżetu szkoleniowego,
 • Oferujemy naszym pracownikom zniżki (od 40%) na produkty firmowe.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wiener.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@wiener.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@wiener.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.