Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Koordynator Zespołu Ekspertów i Obsługi Odwołań

Stanowisko

Koordynator

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2023-04-06
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i się rozwijać razem z nami. Jakość obsługi Klienta, szczególnie tej, związanej z likwidacją szkód, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają. Sprawdź to osobiście i dołącz do naszego zespołu jako:
 
Koordynator Zespołu Ekspertów i Obsługi Odwołań
Miejsce pracy: Warszawa  (praca hybrydowa) 


Poszukujemy osoby nastawionej na zdobywanie wiedzy, kreatywnej i umiejącej współpracować z Zespołem.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • Organizowanie, zarządzanie  oraz  nadzór  i  koordynacja  pracy  zespołu obsługującego odwołania;
 • Aktywne wykonywanie działań w procesie likwidacji szkód, zgodnie z obowiązującymi procedurami, na etapie reklamacji/odwołania;
 • Merytoryczna likwidacja szkód, a także kontrola w tym funkcjonalna prawidłowości prowadzenia obsługi odwołań w szkodach w mieniu;
 • Ścisła współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie merytorycznej organizacji i obsługi  procesu obsługi odwołań,  a także w  zakresie  szkód  złożonych,  wymagających  wiedzy  interdyscyplinarnej  oraz  spraw  sądowych;
 • Opracowanie  odpowiedzi  na  pisma  kierowane  przez  KNF, Rzecznika  Ubezpieczonych, UFG, PBUK, a także innych podmiotów z  otoczenia  rynku  ubezpieczeniowego  w  sprawach  związanych  z  likwidacją  szkód  w  mieniu;
 • Prowadzenie  negocjacji  ugodowych  w  szkodach   w  zakresie  udzielonych  pełnomocnictw;
 • Aktywne przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej, w tym analiza spójności zgromadzonego materiału dowodowego, stanu faktycznego w aspekcie zgłoszonych roszczeń;
 • Wsparcie i akceptacja decyzji w  szkodach, które  przekraczają  poziomy  kompetencyjne  podległych pracowników;
 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji oraz terminowością wykonywania zadań własnych.
 
OCZEKUJEMY
 • Wykształcenie wyższe preferowane techniczne lub prawnicze;
 • Min. 8 lat w  zakładzie ubezpieczeń na samodzielnym stanowisku związanych z obsługą klienta, obsługą reklamacji, zapewnieniem  jakości, kontrolą lub wewnętrznym, likwidacją szkód;
 • Znajomość języka angielskiego min. B2;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office i obsługi urządzeń biurowych;
 • Znajomość przepisów prawa i regulacji wewnętrznych w działalności ubezpieczeniowej w tym także znajomość przepisów prawa i procedur związanych z procesem likwidacji szkód;
 • Pogłębiona wiedza i doświadczenie w zakresie reklamacji związanych z procesem likwidacji szkód komunikacyjnych;
 • Skrupulatność, komunikatywność, systematyczność, samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność tworzenia pism oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje;
 • Umiejętność analizy danych i formowania na ich podstawie syntetycznych ocen i wniosków;
 • Znajomość  bieżącego  orzecznictwa  sądowego  oraz  nauki  i  doktryny  prawa  w  aspekcie  likwidacji  szkód;
 • Chęć rozwoju i samokształcenia.
 
OFERUJEMY
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz kształtowania kompetencji menedżerskich,
 • Szeroki pakiet benefitów m.in. prywatną opiekę medyczną wraz z dostępem do lekarzy specjalistów oraz pakiet sportowo-rekreacyjny.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wiener.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@wiener.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@wiener.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.