Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Konsultant ds. Telefonicznej Obsługi Klienta

Stanowisko

Konsultant ds. Telefonicznej Obsługi Klienta

Miasto/województwo

Warszawa (woj. mazowieckie)
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
opolskie
pomorskie
podkarpackie
podlaskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Publikacja

2022-06-23
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i rozwijać się razem z nami.
Jakość obsługi Klienta, szczególnie tej, związanej z likwidacją szkód, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają.
Sprawdź to osobiście i dołącz do naszego zespołu jako:
 
 
Konsultant ds. Telefonicznej Obsługi Klienta
 
Miejsce pracy: praca hybrydowa lub możliwość pracy zdalnej
Centrala Biura mieści się w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22A
 
 

Poszukujemy osób nastawionych na rozwój, zdobycie doświadczenia zawodowego, których cechuje pomysłowość, entuzjazm i umiejętność budowania długoterminowych relacji i sieci kontaktów.

 
TWÓJ ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
 • Telefoniczna obsługa klienta z zakresu ubezpieczeń m.in. informacja o statusie szkody,
 • Udzielanie informacji na temat ubezpieczeń.
 
NASZE WYMAGANIA
 
 • Posiadasz wykształcenie: min. średnie,
 • Znasz pakiet MS Office,
 • Posiadasz gotowość do pracy zmianowej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00,
 • Chcesz zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w obszarze ubezpieczeń, w tym obsłudze klienta,
 • Jesteś dyspozycyjny/a i odpowiedzialny/a,
 • Znasz bardzo dobrze język polski w mowie i piśmie.
 
OFERUJEMY
 
 • Uczciwe warunki zatrudnienia: na początek umowa zlecenie, a po 3 miesiącach i uzyskaniu pozytywnej opinii przełożonego możliwość podpisania umowy o pracę,
 • Wdrożenie na stanowisku pracy - przekażemy Ci naszą wiedzę i doświadczenie, abyś mógł/mogła komfortowo rozpocząć swoją pracę i rozwijać swoje kompetencje,
 • Możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej,
 • Możliwość rozwoju wewnątrz organizacji.
 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
 
 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A (dalej „Wiener” lub „Administrator”). W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM

Z administratorem można się skontaktować:

 • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
 • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
 • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu i na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO):

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego przepisami Kodeksu cywilnego zakres danych wymaganych od kandydata do pracy [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] oraz na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie CV, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu cywilnego [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi przyszłego procesu rekrutacyjnego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym) w tym: dostawcy usług informatycznych i administracyjnych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku ich niepodania udział w procesie nie jest możliwy.