Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Ekspert ds. Zaangażowania Klientów/Ekspert ds. Programów Lojalnościowych

Stanowisko

Ekspert ds. Zaangażowania Klientów

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2021-10-14
 
 
Wiener to jedno z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na rynku. Należymy do międzynarodowej grupy Vienna Insurance Group. Zaspakajamy potrzeby naszych Klientów i zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa poprzez stałe podnoszenie jakości usług i przejrzystość działania. Tworzymy wiarygodną i dynamiczną organizację, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość i innowacyjność, a zarazem dbamy o przyjazną atmosferę współpracy.
 
Ekspert ds. Zaangażowania Klientów/Ekspert ds. Programów Lojalnościowych/Telematyk
 
Miejsce pracy: Warszawa


Poszukujemy osoby z doświadczeniem, pomysłami, entuzjazmem i umiejętnością budowania długoterminowych relacji i sieci kontaktów.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
 • Projektowanie innowacyjnych rozwiązań budujących zaangażowanie klientów w oparciu o trendy społeczne i technologiczne,
 • Stworzenie propozycji w zakresie aplikacji oferującej różne serwisy oraz program lojalnościowy dla klientów w oparciu o dane telematyczne,
 • Pozyskiwanie członków do programu, budowanie ich zaangażowania, prowadzenie skutecznej komunikacji, targetowania i personalizacji,
 • Identyfikowanie, weryfikacja i zarządzanie partnerstwami z podmiotami zewnętrznymi, w tym agencjami, dostawcami danych i rozwiązaniami technologicznymi,
 • Analiza konkurencji z zakresu aplikacji promujących serwisy oraz programy lojalnościowe,
 • Dbanie o kluczowe KPI: akwizycja, retencja, częstotliwość wizyt/zakupów, wielkość transakcji, satysfakcja klientów,
 • Współpraca na wielu szczeblach organizacji, w tym z menedżerami sprzedaży i produktu w celu opracowania strategii komunikacji wielokanałowej,
 • Współpraca w międzynarodowym środowisku projektowym działającym w metodologii Agile, w tym z centrum danych telematycznych.
 
OCZEKUJEMY
 
 • Ponad 5-letniego doświadczenia w tworzeniu, wdrażaniu oraz zarządzaniu programami lojalnościowymi,
 • Udokumentowanych osiągnięć w zakresie innowacji cyfrowych, mediów i wiedzy technologicznej,
 • Wiedzy na temat czynników stymulujących zaangażowanie i zachowanie klientów na rynku finansowym/ubezpieczeniowym,
 • Bardzo dobrej znajomości zagadnień biznesowych oraz znajomości wskaźników determinujących sukces programów lojalnościowych,
 • Umiejętności zarządzania polityką cenową,
 • Zorientowania na technologię cyfrową,
 • Dobrej znajomości metod i narzędzi zarządzania zmianą,
 • Samodzielności w działaniu, skrupulatności i odpowiedzialności za realizowane prace,
 • Bardzo dużych umiejętności analitycznych, umiejętności łączenia danych z różnych źródeł oraz ich efektywnego przetwarzania,
 • Umiejętności szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • Umiejętności pracy w cross funkcjonalnych i międzynarodowych zespołach,
 • Elastyczności w odniesieniu do miejsca i czasu wykonywanych obowiązków,
 • Biegłej znajomości języka angielskiego.
 
OFERUJEMY
 
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz kształtowania swoich kompetencji,
 • Dostęp do nowych technologii,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Szeroki pakiet benefitów m.in. prywatną opiekę medyczną wraz z dostępem do lekarzy specjalistów oraz pakiet sportowo-rekreacyjny,
 • Zniżki na produkty firmowe.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wiener.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@wiener.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@wiener.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.