Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Ekspert/Kierownik w Zespole Rachunkowości i Sprawozdawczości

Stanowisko

Kierownik Zespołu Rachunkowości i Sprawozdawczości

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2021-11-19
 
 
Wiener to jedno z najprężniej rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na rynku. Należymy do międzynarodowej Grupy Vienna Insurance Group.
Zaspakajamy potrzeby naszych Klientów i zapewniamy im poczucie bezpieczeństwa poprzez stałe podnoszenie jakości usług i przejrzystość działania.
Tworzymy wiarygodną i dynamiczną organizację, ponieważ stawiamy na przedsiębiorczość i innowacyjność, a zarazem dbamy o przyjazną atmosferę współpracy.
 
 
Ekspert/Kierownik w Zespole Rachunkowości i Sprawozdawczości
Miejsce pracy: Warszawa
 

Poszukujemy osoby z doświadczeniem, pomysłami, entuzjazmem i umiejętnością analitycznego myślenia.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 
 • Udział w prowadzeniu i nadzorowaniu ksiąg rachunkowych Spółki,
 • Aktywny udział w procesie okresowego zamykania ksiąg rachunkowych,
 • Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych według PSR, IFRS i SII,
 • Prowadzenie i nadzór nad sprawozdawczością na potrzeby instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
 • Udział w procesie zarządzania aktywami finansowymi,
 • Udział w przygotowaniu planu finansowego wg PSR i IFRS,
 • Przygotowywanie raportów i prezentacji na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej,
 • Prowadzenie i udział w nowych projektach dotykających zakresu działalności Biura, w szczególności MSSF9 i MSSF17,
 • Współpraca z Grupą w zakresie finansów, rachunkowości, sprawozdawczości i nowych projektów,
 • Koordynowanie i monitorowanie pracy Zespołu,
 • Współpraca z nadzorem ubezpieczeniowym, bankami i innymi instytucjami w zakresie działania Biura,
 • Współpraca z audytorem zewnętrznym w zakresie badania sprawozdań finansowych.
 
OCZEKUJEMY
 
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość,
 • Doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku w księgowości i/lub finansach min. 3-5 lat,
 • Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości,
 • Znajomość przepisów z zakresu międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
 • Znajomość SAP FI,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel, Power Point,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem),
 • Skrupulatność, dokładność i dociekliwość,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • Wysokie zdolności interpersonalne (konieczność stałych kontaktów z dyrektorami, kierownikami, Zarządem oraz Spółkami z Grupy),
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
 • Inicjatywa, dzielenie się pomysłami i wiedzą.
 
MILE WIDZIANE:
 
 • Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej,
 • Znajomość wymogów raportowych Solvency II,
 • Znajomość rachunkowości instrumentów finansowych,
 • Znajomość SAP BW.
 
OFERUJEMY
 
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Praca w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Praca w zgranym, profesjonalnym i doświadczonym zespole,
 • Elastyczny czas pracy,
 • Praca hybrydowa: 50% pracy w biurze, 50% pracy z domu,
 • Swobodna atmosfera: mówimy do siebie na "Ty",
 • Szeroki pakiet benefitów m.in. prywatna opieka medyczna wraz z dostępem do lekarzy specjalistów, pakiet sportowo rekreacyjny oraz grupowe ubezpieczenie na życie,
 • Niezbędne narzędzia pracy, w tym laptop oraz telefon służbowy,
 • Zniżki na produkty firmowe.
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wiener.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@wiener.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@wiener.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.