Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Specjalista ds. Likwidacji Szkód Osobowych

Stanowisko

Specjalista ds. Likwidacji Szkód Osobowych

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2022-11-10
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i się rozwijać razem z nami. Jakość obsługi Klienta, szczególnie tej, związanej z likwidacją szkód, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają. Sprawdź to osobiście i dołącz do naszego zespołu jako:
 
Specjalista ds. Likwidacji Szkód Osobowych
Miejsce pracy: Warszawa
 
Do naszego Zespołu Likwidacji Szkód Osobowych poszukujemy sumiennej osoby, pełnej entuzjazmu i otwartej na nowe wyzwania, posiadającej dobrą organizację pracy własnej.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • Prowadzenie pełnego procesu likwidacji szkód zgodnie z obowiązującymi procedurami, od zgłoszenia szkody poprzez ustalanie odpowiedzialności i wysokości odszkodowania (świadczenia) do przygotowania wypłaty lub regulacji noty obciążeniowej  w  ramach  przydzielonych szkód;
 • Monitorowanie prawidłowości rejestrowania szkód oraz wprowadzania dokumentacji i danych do systemów informatycznych;
 • Prowadzenie negocjacji ugodowych w szkodach osobowych w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
 • Zlecanie  dodatkowych  czynności  merytorycznych  i  technicznych  w  szkodach trudnych  i  złożonych  w  celu  pozyskania  materiału  dowodowego oraz powoływanie niezależnego eksperta, biegłego lub detektywa w przypadkach uzasadnionych;
 • Aktywna współpraca z zewnętrznym usługodawcą w zakresie obsługi szkód turystycznych, udzielanie gwarancji i instrukcji działania w zakresie własnych pełnomocnictw;
 • Archiwizowanie dokumentacji  zgodnie  z  procedurami i uregulowaniami  wewnętrznymi;
 • Nadzór nad obiegiem dokumentacji oraz terminowością wykonywanych zadań własnych;
 
OCZEKUJEMY
 • Doświadczenia w likwidacji szkód - min. 3 lata;
 • Wykształcenia średniego;
 • Znajomości języka angielskiego, możliwość prowadzenia swobodnej korespondencji mailowej w tym języku;
 • Mile widziana umiejętność odczytywania dokumentacji medycznej jak również znajomość terminologii medycznej;
 • Praktycznej znajomości MS Office.
 
OFERUJEMY
 • Gwarantujemy stabilność zatrudnienia - umowę o pracę;
 • Możliwość dołączenia do prywatnej opieki medycznej dla siebie i członków swojej rodziny - pakiet podstawowy jest w pełni finansowany przez Pracodawcę;
 • Dbamy o zdrowy tryb życia - otrzymasz możliwość dofinansowania do karty sportowej Multisport Plus;
 • Cenimy sobie work -life balance - pracujemy w trybie pracy hybrydowej, a także oferujemy elastyczne godziny pracy ( możliwość rozpoczęcia pracy w godzinach 7:00-10:00);
 • Bezpieczeństwo - otrzymasz możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Swobodną atmosferę - wszyscy mówimy sobie po imieniu, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wiener.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@wiener.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@wiener.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.