Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Specjalista ds. Kontrolingu Finansowego

Stanowisko

Specjalista ds. Kontrolingu

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2023-03-03
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i się rozwijać razem z nami. Jakość obsługi Klienta, szczególnie tej, związanej z likwidacją szkód, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają. Sprawdź to osobiście i dołącz do naszego zespołu jako:
 
Specjalista ds. Kontrolingu Finansowego
Miejsce pracy: Warszawa (praca hybrydowa)


Do naszego Zespołu w Biurze Kontrolingu Finansowego poszukujemy osoby z doświadczeniem, pomysłami, entuzjazmem i umiejętnością budowania długoterminowych relacji i sieci kontaktów.
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • Sporządzanie cyklicznych raportów dla instytucji zewnętrznych (PIU, KNF, audytor), poszczególnych biur w Spółce, Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kontrolingu grupowego zgodnie z wymogami obowiązującymi w Grupie,
 • Ścisła współpraca z Biurami Spółki w zakresie zdobycia informacji niezbędnych do sporządzenia wymaganych raportów zarządczych,
 • Przygotowywanie raportów na potrzeby różnych odbiorców wewnętrznych,
 • Analiza danych na wielu poziomach szczegółowości, konsultacje z poszczególnymi biurami, wyciąganie wniosków i przekazywanie do konkretnych odbiorców,
 • Płynne poruszanie się po bazach danych będących źródłem przygotowania raportów,
 • Umiejętność obsługi hurtowni danych finansowych w zakresie weryfikacji zawartości, wyłapywania błędów, dawania rekomendacji,
 • Obsługa raportowania przy użyciu narzędzi raportowych (np. Tableau),
 • Udział w przygotowaniu planu finansowego oraz w projektach kontrolingowo-finansowych,
 • Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i pracę własną.
 
OCZEKUJEMY
 • Wykształcenia wyższego - mile widziane kierunki: finanse, kontroling, ubezpieczenia, matematyka;
 • Min. 3 lata praktyki w pionie ekonomiczno-finansowym;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu raportów zarządczych oraz w analizie danych w sektorze finansowym (preferowane w spółce ubezpieczeniowej);
 • Znajomość zasad rachunkowości oraz analizy finansowej;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności: Excel, PowerPoint, Word);
 • Znajomość SQL, znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem;
 • Wysokie umiejętności analityczne, skrupulatność, dokładność, dociekliwość;
 • Umiejętność pracy z dużą ilością danych oraz wyciągania wniosków i argumentacji;
 • Wysokie zdolności interpersonalne;
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
 
OFERUJEMY
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • Udział w ciekawych projektach, w tym kontrolingowych,
 • Pracę w zgranym, profesjonalnym i doświadczonym zespole,
 • Regularny feedback, który pomoże rozwijać Twoje kompetencje,
 • Niezbędne narzędzia do pracy, w tym służbowy laptop,
 • Elastyczny czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy w godzinach 7:00-10:00),
 • Praca hybrydowa: 50% pracy w Biurze, 50% pracy z domu,
 • Swobodna atmosfera: mówimy do siebie na "Ty",
 • Szeroki pakiet benefitów m.in prywatną opiekę medyczną wraz z dostępem do lekarzy specjalistów, ubezpieczenie grupowe na życie oraz pakiet sportowo-rekreacyjny,
 • Doskonalenie umiejętności językowych – posługiwanie się językiem angielskim na co dzień,
 • Zniżki na produkty firmowe. 
 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

 

1. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wiener.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@wiener.pl.

3.
Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.  
4. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.
Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
6. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@wiener.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.