Firma

Wiener TU S.A.

Ogłoszenie

Specjalista w Biurze Kontroli Procesowej

Stanowisko

Specjalista

Miasto/województwo

Warszawa

Publikacja

2023-01-09
 
 
57% naszych pracowników, jest z nami powyżej 5 lat. Co to oznacza dla Ciebie? Masz szansę pracować w stabilnej firmie i się rozwijać razem z nami. Jakość obsługi Klienta, ma dla nas kluczową wartość. Nasi Klienci bardzo to doceniają. Sprawdź to osobiście i dołącz do naszego zespołu jako:
 
Specjalista w Biurze Kontroli Procesowej
Miejsce pracy: Warszawa
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
 • Przeprowadzanie kontroli szkód komunikacyjnych oraz majątkowych i osobowych w zakresie przestrzegania procedur i wytycznych;
 • Analiza raportów i statystyk związanych z likwidacją szkód;
 • Udział w realizacji planowanych i doraźnych zadań kontrolnych;
 • Określanie potrzeb i wprowadzanie lub modyfikacja istniejących mechanizmów kontrolnych;
 • Wykorzystywanie wyników kontroli i analiz do optymalizacji procesów likwidacji merytorycznej poprzez wdrażanie usprawnień i innowacji;
 • Udział w projekcie CFR (kontrola szkód zamkniętych).
 
NASZE WYMAGANIA
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych (mile widziana znajomość likwidacji szkód majątkowych);
 • Wiedza z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych (mile widziana wiedza z zakresu likwidacji szkód majątkowych);
 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Koncentracja na kliencie wewnętrznym i zewnętrznym
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 
OFERUJEMY
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Prywatną opiekę medyczną Enel-Med;
 • Dofinansowanie do karty sportowej Multisport;
 • Ubezpieczenie grupowe;
 • Zniżki na produkty firmowe;
  
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."
 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A (dalej „Wiener” lub „Administrator”). W Wiener wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM

Z administratorem można się skontaktować:

 • pocztą - pisemnie na adres siedziby administratora wskazany powyżej;
 • online - za pomocą formularza kontaktowego na www.wiener.pl;
 • e-mailem - za pośrednictwem inspektora ochrony danych, pisząc na adres iod@wiener.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu i na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej zwane RODO):

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, określającego przepisami Kodeksu cywilnego zakres danych wymaganych od kandydata do pracy [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] oraz na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie CV, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu cywilnego [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi przyszłego procesu rekrutacyjnego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo ją wycofać w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora (na podstawie umowy z administratorem, w zakresie przez niego wskazanym) w tym: dostawcy usług informatycznych i administracyjnych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych jest wymogiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W przypadku ich niepodania udział w procesie nie jest możliwy.